Vietnam Resident Card

THỦ TỤC THẺ TẠM TRÚ / TEMPORARY RESIDENT CARD
 
Thời hạn: Dưới 2 năm / Validity: Under 2 year
Thời gian xử lý: 7 ngày / Processing: 7 days
 
Hồ sơ bao gồm / Documents required

1. Passport gốc / Passport original hard copy
2. Hai tấm hình 2x3 / Two photos 2x3
3. Xác nhận tạm trú tại địa phương photo / Photo of record of temporary residence at local address
4. Mẫu NA6 (công ty đóng dấu ký tên) / Form NA6 signed and stamped by company: N6
5. Mẫu NA8 (đơn đương ký tên) / Form NA8 signed by applicant: N8
6. Giấy phép kinh doanh sao y công chứng / Business license notarized copy
7. Giấy phép lao động bản gốc / Work permit original hard copy
8. Thẻ tạm trú cũ bản gốc. Hoặc visa thương mại còn hạn nộp kèm công văn nhập cảnh / The old TRC original hard copy. Or valid business visa and VOA.
 
Làm cho vợ/chồng / Apply for spouse:
1. Giấy đăng ký kết hôn đã hợp pháp hoá lãnh sự, dịch công chứng tiếng Việt / Marriage certificate with consular notarization, translated into Vietnamese
2. Passport gốc của vợ/chồng / Passport of spouse original hard copy
3. Hai tấm hình 2x3 của vợ/chồng / Two photos 2x3 of spouse
4. Xác nhận tạm trú tại địa phương photo / Photo of record of temporary residence at local address
 
Làm cho con / Apply for children:
1. Giấy khai sinh của con đã hợp pháp hoá lãnh sự, dịch công chứng tiếng Việt / Birth certificate with consular notarization, translated into Vietnamese
2. Passport gốc của con / Passport of children original hard copy
3. Hai tấm hình 2x3 của con / Two photos 2x3 of children
3. Xác nhận tạm trú tại địa phương photo / Photo of record of temporary residence at local address

GIÁ / PRICE:
+ Công ty tại TPHCM: 220 usd / Company in HCMC: 220 usd
+ Công ty tại tỉnh lân cận HCM: 270 usd / Company in provinces around HCMC: 270 usd
+ Công ty tại Hà Nội: 290 usd / Company in Ha Noi: 290 usd
+ Công ty tại tỉnh lân cận Hà Nội: 310 usd / Company in provinces around Ha Noi: 310 

Please contact TiiM visa:
Email: visa@tiimtravel.com