Vietnam Resident Card

THỦ TỤC THẺ TẠM TRÚ / TEMPORARY RESIDENT CARD
 
Thời hạn: Dưới 2 năm / Validity: Under 2 year
Thời gian: 7 ngày / Processing: 7 days
 
Hồ sơ bao gồm / Documents required

1. Passport gốc / Passport original hard copy
2. Hai tấm hình 3x4 / Two photos 3x4
3. Xác nhận tạm trú tại địa phương photo / Photo of record of temporary residence at local address
4. Mẫu NA6 (công ty đóng dấu ký tên) / Form NA6 signed and stamped by company: N6
5. Mẫu NA8 (đơn đương ký tên) / Form NA8 signed by applicant: N8
6. Giấy phép kinh doanh sao y công chứng / Business license notarized copy
7. Giấy phép lao động bản gốc / Work permit original hard copy
8. Visa nhập cảnh loại thương mại hoặc thẻ tạm trú cũ bản gốc / Business visa or the old TRC original hard copy
 
Làm cho vợ/chồng / Apply for spouse:
1. Giấy đăng ký kết hôn đã hợp pháp hoá lãnh sự / Marriage certificate with consular notarization
2. Passport gốc của vợ/chồng / Passport of spouse original hard copy
3. Hai tấm hình 3x4 của vợ/chồng / Two photos 3x4 of spouse
4. Xác nhận tạm trú tại địa phương photo / Photo of record of temporary residence at local address
 
Làm cho con / Apply for children:
1. Giấy khai sinh của con đã hợp pháp hoá lãnh sự / Birth certificate with consular notarization
2. Passport gốc của con / Passport of children original hard copy
3. Hai tấm hình 3x4 của con / Two photos 3x4 of children
3. Xác nhận tạm trú tại địa phương photo / Photo of record of temporary residence at local address

GIÁ / PRICE:
+ Công ty tại TPHCM: 220 usd / Company in HCMC: 220 usd
+ Công ty ngoài TPHCM: 300 usd / Company outside HCMC: 300 usd

Please contact TiiM visa:
Email: visa@tiimtravel.com