Vietnam Visa Fast Track Service

What fast track is, and how Tiim Travel provide fast track service.

Mô tả dịch vụ đón fast track [Description of fast track]:
 
(1) Khách từ ống lồng máy bay đi đến khu vực nhập cảnh [Passengers exit the airplane and come to immigration hall]
- Nhân viên đón cầm bảng tên chào khách [Staff rise the welcome signboard with passengers' name to meet passengers]
- Nhận passport và 2 tấm hình 4x6 và tiền đóng phí [Staff receive passport and 2 photos 4x6 and cash USD for stamping fee]
- Nhân viên vào trong làm thủ tục visa trong lúc khách ngồi đợi [Staff do immigration while passengers are waiting]
- Tùy thời gian cao điểm hoặc bình thường, thời gian mất khoảng 05 phút [It depends but takes about 05 minutes]
 
(2) Nhân viên gửi trả passport có visa cho khách [Staff return passport with visa to passengers]
 
(3) Khách được ưu tiên qua bục và được đóng dấu nhập cảnh nhanh [Passengers queue in fast track to pass over immigration]
 
(4) Nhân viên hỗ trợ lấy hành lý, đưa khách và hành lý qua cửa kiểm tra hành lý, đưa khách ra ngoài [Staff support to get luggage, bring passengers and luggage over the gate of luggage check, instruct passengers to exit]
 
Please contact TiiM visa:
Email: visa@tiimtravel.com

Posted at 2020 May 29 11:25

Related News